De klant is koning

Oplossen van het probleem

IWC is meer dan een leverancier van reinigingsmodules, veel meer. IWC wil het probleem van de klant oplossen, en biedt daarvoor een totaal aanpak. Om te beginnen analyseert IWC het bestaande reinigingsproces en geeft een advies over de mogelijkheden om het verbruik van water en energie te verminderen – en minder afvalwater te produceren.

Het hele schoonmaakproces

Daarvoor voert IWC een SMED-analyse uit op grond van een bedrijfsbezoek en watermetingen. Dat resulteert in een conceptvoorstel voor een verbeterd reinigingsproces. Na bespreking met de klant volgt een voorstel, inclusief berekening van de return on investment (ROI) en een offerte.

Bijkomende voordelen

De ROI wordt bepaald op basis van verwachte besparingen op de kosten van ondermeer arbeid, water en energie.

Complete oplossing

Ten slotte plaatst IWC de complete Undine apparatuur, inclusief het fine-tunen van de units. Zo levert IWC complete oplossingen voor alle reinigings situaties.

Awards

ID-NL Innovation of the year award
Novem

Samenwerking

Water Alliance
Metaal Unie

Contact