Undine-technologie maakt IWC Binnen-Buitenwasser uniek

14 maart, 2021 Twan Koenen

Binnen pluimveeslachterijen staan producthygiëne en voedselveiligheid bovenaan de prioriteitenlijst. IWC-International levert met het flexibele en modulaire hurdle-to-hurdle reinigingssysteem en toepassing van de unieke Undine technologie een belangrijk aandeel in een optimale producthygiëne tijdens het hele verwerkingsproces. In dit artikel gaan we dieper in op de techniek achter het contactloos binnen en buiten reinigen met de Undine mix.

Steeds de juiste impact

In de kern draait het bij onze Undine technologie om een combinatie van perslucht en water onder druk. Deze mix wordt in de mengkamer gemaakt en via nozzles op het te reinigen oppervlak/product gericht. Deze mengkamers vormen samen een manifold. Meerdere manifolds zijn samengebracht in een cabine. Zo’n cabine is de invulling van een hurdle, zoals in het hurdle-to-hurdle concept bedoeld. Dus meerdere cabines maken samen het hurdle-to-hurdle concept compleet. De druppeltjes die door deze technologie ontstaan zijn ongeveer net zo klein als een bacterie en voelen aan als prikkende naaldjes omdat ze met velen achter elkaar een oppervlak raken. Dit zorgt voor een hele intense reiniging, en door de kleine druppelgrootte ook in kleine holle ruimtes en moeilijk bereikbare plaatsen, bij een zeer laag waterverbruik. Door de uitgekiende Undine technologie met de kleine druppelgroottes bij hoge snelheden is er geen kans op beschadiging van kwetsbare producten zoals bijvoorbeeld vlees of zachtfruit. Iets dat bij toepassing van ‘gewone’ hogedrukreiniging door de grotere druppels wel het geval is.

Elke stap zijn functie

De Undine mix wordt dus in elke stap (hurdle) in het reinigingsproces van de pluimveeverwerking toegepast. Dit kan al beginnen voor het broeien, meteen na de plukkers en na de Panklaarmachine, Kropper, en Binnen-Buitenwasser.  In basis is de toegepaste techniek en het mengsel van perslucht en water identiek. Voor elke hurdle is de cabine geoptimaliseerd voor die toepassing. Bijvoorbeeld door verschil in de positionering, en samenstelling van het aantal Undine mengkamers. Ieder uit- en inwendig deel van het product moet immers intensief gereinigd worden. En dat zonder dat de mengkamers in aanraking komen met het product. Dat zou immers tot kruisbesmetting met bacteriën en vuil kunnen leiden. Daarbij kan de werkdruk afhankelijk van de hurdle worden bijgesteld. Zo kunnen reinigingsresultaat en waterverbruik ook bij reiniging van de meest kwetsbare en kleine productdelen worden afgesteld, zonder dat er beschadiging optreedt.

Werveling en verneveling

Naast het gegeven dat de Undine mix op microniveau zeer krachtig is, maakt deze technologie het mogelijk om buiten het product een werveling te creëren waar met name bij het inwendig reinigen van producten optimaal gebruik wordt gemaakt. De werveling wordt boven het product gemaakt en in de borstholte gericht. In combinatie met de fijne verneveling en hoge snelheden is dit uiterst effectief bij het volledig contactloos reinigen van de binnenzijde van de borstkas.

De technische essentie van Undine

In diverse artikelen, zoals ook in dit artikel, zijn wij ingegaan op de praktijktoepassingen en de voordelen van onze Undine technologie. Hieronder vatten wij de essentie van Undine nog even voor u samen, ondersteunt door afbeeldingen en video’s.

Kenmerken van reinigen in het algemeen:

 • Reiniging met water is gebaseerd op het principe van mechanische kracht en de energie die je aan het water meegeeft om vuil te verwijderen.
 • De mechanische energie die het water op de vervuiling/het vervuilde oppervlak uitoefent, is een resultante van de massa (druppelgrootte) en de snelheid van deze druppel.
 • De snelheid (en druppelgrootte) worden bepaald door de combinatie van waterdruk en nozzle doorlaat. De druk wordt in de nozzle omgezet in snelheid (kinetische energie).
Figuur 1: Wanneer het effect van de ene factor afneemt, zal de andere dat moeten compenseren.

Kenmerken van conventionele reinigingstechniek (alleen water onder druk):

 • Bij conventionele hogedrukreinigers met water is er sprake van grotere druppels met relatieve lagere snelheid in vergelijk tot Undine. De energie wordt hierbij ook bepaald door de snelheid en de massa van het water.
 • Om kleinere druppels met een hogere snelheid te krijgen moet je bij conventionele hogedrukreiniging met water veel hogere drukken in combinatie met veel kleinere nozzle-openingen gebruiken. Het kost meer energie om deze hogere drukken te maken.

Kenmerken van de Undine® reinigingstechniek:

 • Bij Undine® wordt in de mengkamers perslucht met water onder van tevoren bepaalde leidingdruk (pressurized water) gewerkt. We werken, afhankelijk van de toepassing, met drukken van tussen 5 en 25 bar waterdruk. Drukken tot wel 100 Bar zijn technisch mogelijk met Undine.
 • Bij Undine worden de waterdruppels in de mengkamer met behulp van perslucht gevormd voor het beoogde doel. Daarbij krijgen de waterdruppels een veel hogere snelheid mee dan bij conventionele hogedrukreinigers. De druppels krijgen door deze techniek wel 5 keer zoveel snelheid mee dan bij conventionele hogedrukreinigers.
 • Door de Undine technologie kunnen we bij veel lagere waterdrukken en door toevoegen van 6-8 bar perslucht heel kleine druppels maken in combinatie met grote nozzle doorlaten. Verstoppingen door bijvoorbeeld kalk of andere fijne delen in het water komen hier niet meer voor.
 • Undine is zeer energie efficiënt: de energie (lucht & waterdruk) wordt zeer efficiënt in reinigingsenergie omgezet. Undine werkt met lagere waterdrukken en geeft een hogere energie aan de waterdruppels mee. De benodigde energie om te reinigen wordt nog verder gereduceerd door het veel lagere waterverbruik.
 • Met Undine geven we het water dus een veel hogere energie mee en we creëren extreem veel kleinere druppels. Deze combinatie zorgt voor een veel effectievere reiniging, ook op zeer moeilijk bereikbare plaatsen waar bacteriën zich juist graag nestelen. Undine werkt dus uiterst effectief bij het verwijderen van microvervuiling, zoals bacteriën.
 • Met de Undine mix van perslucht en kleine waterdruppels, is het mogelijk om 2 stromen samen te laten komen die elkaar versterken. Bij Undine reiniging laten we de perslucht-water mix van 2 zijden boven het te reinigen product samenkomen. Zo is het met Undine bijv. mogelijk om 2 stromen van bijv. rug en borstzijde samen te laten komen, waarbij een turbulente werveling ontstaat die contactloos de binnenzijde van producten zeer effectief kan reinigen (zoals bijvoorbeeld buik- en borstholte).
 • Bij Undine is er tijdens het hele reinigingsproces geen enkel contact tussen de apparatuur en het product. Er is daardoor geen risico op kruisbesmetting door vervuilde machineonderdelen.
Figuur 2: Algemene Undine® Sinner cirkel met de reiniging
media Water & Lucht en Mechanische, Tijd en
Temperatuur reinigingsaspecten
Figuur 3: Sinner cirkel met alleen koud water en lucht.

Kies ook voor reinigen met onze Undine technologie

IWC-International heeft de modulaire hurdle-to-hurdle reinigingstechniek op basis van de unieke Undine technologie ook voor u beschikbaar. Wilt u hier meer over weten of heeft u belangstelling voor een passende offerte? Neem dan contact met ons op!

Terug naar overzicht

Niet zomaar hoge druk

Reinig zelfs de meest kwetsbare producten

Spring naar toolbar