Hygiëneproblemen door productvariatie

Twan Koenen

Opgelost met Undine® techniek en het Hurdle Concept

Een kippenslachterij in Nederland kwam in de problemen door de grote variatie in de aanvoer van kippen. De variatie van de aanvoer zat hem enerzijds in de grootte en gewicht van de kip en anderzijds in de mate van nuchterheid. De inrichting van de lijn was gebaseerd op “standaard” kip: circa 2.5 kg en een lege krop. Bij de aanvoer van zwaardere of lichtere kippen met volle kroppen ontstonden de problemen.

De effectiviteit van de OEM panklaar-machines liep hierdoor terug van 98% naar 95% per machine, wat in de hele afdeling een uitval van boven de 10% betekende! De aanwezige wassers kregen bovendien de kippen niet meer schoon. In een poging de kippen schoon te krijgen werd de waterdruk op de OEM wassers verhoogd, tevergeefs helaas.

Deze “oplossing” zien we vaker en dit resulteert vrijwel nooit in betere resultaten, maar alleen in een groter waterverbruik. Dat was ook bij deze slachterij hier het geval, en daar bovenop waren afkeur en boetes van de veterinair het gevolg. Bovendien leiden boetes volgens de EU regelgeving tot een gedwongen reductie in de lijnsnelheid met 35%. Al met al kost dit de klant enorm veel geld.

Europese hygiëne regels

De systematiek van keuringen in Europa is gebaseerd op een 100% visueel schoon product  waarbij het product alleen gewassen mag worden met drinkwater. De keuring voor salmonella is streng en gebeurt via de nekvelmonsters. Vervuilingen met darminhoud en mest en veren zijn reden voor afkeuring. In de vervuilingen houden zich ook de meeste pathogenen op. Met het verwijderen van de vervuilingen worden ook verreweg de meeste pathogenen verwijderd.

De klant had geen controle over zijn verwerkingsproces. De klant voelde zich overgeleverd aan de aanvoer van zijn product. Hij had in de praktijk geen mogelijkheid om iets aan te passen en vroeg ons om hulp.

De oplossing

Onze oplossing voor deze klant was het toepassen van Undine® techniek vanuit het hurdle concept: de vervuiling aanpakken op het moment dat het ontstaat en/of op het moment dat het toegankelijk wordt. We hebben dat als volgt aangepakt:

Undine® buitenwasser na de plukker (PL011)

Na het plukken staan de follikels open. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 seconden na het verlaten van de broeier/plukker. In de broeier wrijven de plukvingers de aanwezige vervuiling aanwezig in de openstaande follikels. De microdruppels van Undine® zijn in staat tot onder in de follikels van de kippenhuid de vervuiling te verwijderen. Als de follikels eenmaal gesloten zijn, is de vervuiling niet meer toegankelijk. Deze vervuiling komt in de praktijk pas weer naar boven als er bijvoorbeeld kippengehakt wordt gemaakt. Het verwijderen van vervuiling uit de follikels is daarom van groot belang en kan maar op één plek: vlak na het plukken.

Undine® buitenwasser na de elektrostimulatie (PL011)

Bij elektrostimulatie is er fysiek contact tussen de machine en de kippen, dit verhoogt de kans op kruisbesmetting. Het doel van de wasser op deze positie is om de gevolgen van kruisbesmetting tegen te gaan. Als deze vervuiling/besmetting namelijk niet verwijderd wordt en indroogt, is deze praktisch niet meer te verwijderen.

Undine® buitenwasser na de venter/aarsboor (PL014a)

Met deze buitenwasser worden vrijgekomen uitwerpselen onmiddellijk weggehaald en krijgen geen kans zich aan het karkas te hechten. Ook wordt op deze positie het karkas bevochtigd zodat het niet uitdroogt bij het relatief lange transport naar de volgende bewerking.

Undine® wasser in de uithaler (PL022a)

Deze compacte wasser wordt als retrofit in de uithaler geplaatst. Op het moment van het uithalen wordt het darmpakket weggeduwd. Met name vervuiling met gal – als de galblaas beschadigd raakt – wordt zo voorkomen. Gal is een lastige vervuiling omdat het karkas verkleurt. De verkleuring gaat niet weg zelfs al is de vervuiling met gal zelf verwijderd. De verkleuring is ook een reden tot afwijzing door de veterinair.

Undine® wasser in de kropper en binnenwasser na de kropper (PL024)

Binnen in de kropper werd een Undine® maatwerk oplossing aangebracht voor het schoon houden van de boor. Na de kropper een Undine® binnenwasser voor het reinigen van de binnenzijde van het karkas en het verwijderen van losse orgaandelen en voedselresten.

Undine® wasser in de FIM

Om de werking van de Final Inspection Machine / Longenzuiger te optimaliseren, werd een retrofit Undine® unit aangebracht. Hiermee wordt de installatie schoon gehouden en de losse delen van organen e.d. die nog in het karkas aanwezig zijn weggespoeld.

Undine® binnen/buitenwasser aan het einde van de panklaar-afdeling (PL029)

Deze reinigingscabine neemt eventuele vervuilingen die nog zijn achtergebleven na de voorafgaande stappen voor zijn rekening.

Praktisch voordeel

Eén van de grote voordelen van het Undine® hurdle concept bij deze klant is dat water- en luchtaanvoer beide zijn aangesloten op een afzonderlijke ringleiding. Eén enkele frequentiegestuurde pomp stuurt het geheel aan. Hiermee is de klant in staat om de reinigingskracht van de Undine® installatie centraal te regelen.

Heeft de klant bijvoorbeeld een aanvoer van zware kippen met volle kroppen, dan stelt hij de waterdruk in op de maximum pompcapaciteit. De kippen worden dan schoon en er zijn geen problemen met de productkwaliteit en de inspectie door de veterinaire dienst. Krijgt de klant echter aanvoer van  ‘standaard’ kippen die nuchter zijn, dan kan de klant de pompcapaciteit verlagen en heeft de klant nog steeds schone kippen.

Waterbesparing

De klant heeft een hogesnelheidslijn met een capaciteit van 13.500 kippen per uur. Met de max. capaciteit komt het waterverbruik in de panklaarafdeling op 1 liter per kip. Gaat de klant naar verlaagde pompcapaciteit dan is het waterverbruik nog maar 0.6 liter per kip in de panklaar. Het waterverbruik voordat Undine® werd geïntroduceerd was 2.3 liter per kip met als resultaat dat de kippen visueel niet 100% schoon waren. Met een waterbesparing van 60%, en dat is het ongunstigste geval, worden de kippen wel 100% visueel schoon. Deze enorme waterbesparing is slechts een prettige bijkomstigheid. Het feit dat de klant nu controle heeft over de kwaliteit van het product is veel belangrijker.

Besparing op energie en onderhoud

De klant bespaart ook op zijn afvalwaterbehandeling, energieverbruik en onderhoudskosten. Undine® werkt contactloos werkt en kent nauwelijks slijtage. Contactloos betekent ook dat er geen enkel risico is van kruisbesmetting door Undine® apparatuur.

Al de besparingen opgeteld maken dat de investering in het volledige Undine®hurdle concept, dus alle wassers bij elkaar, een terugverdientijd kent van minder dan 12 maanden.
Het effect van de kwaliteitsverbetering laten we hier gemakshalve buiten beschouwing.

Terug naar overzicht

Niet zomaar hoge druk

Reinig zelfs de meest kwetsbare producten

Spring naar toolbar