Til het hurdle concept in de pluimveeverwerking naar een hoger niveau

4 september, 2020 Ton Winters

Het zogenaamde hurdle concept bestaat al vele jaren in de pluimveeverwerking. Wetenschappers hebben veel onderzoek gedaan naar het hurdle (horde) concept en de pluimvee-industrie heeft veel van hun bevindingen geïmplementeerd om de hygiëne te verbeteren. In feite kunnen de meeste procesimplementaties in de industrie worden gezien in de context van het hurdle concept.

Veel pluimveeverwerkingsbedrijven worstelen echter met waterverbruik en waterdruk, wat leidt tot een minder hygiënisch proces en eindproduct. Onze Undine® technologie tilt het hurdle concept naar een hoger niveau. Undine® maakt het mogelijk om het algemene hygiëneniveau van een pluimveeverwerkingsbedrijf aanzienlijk te verbeteren. Bestaande hurdles kunnen niet alleen effectiever worden gemaakt, er kunnen ook extra hurdles worden gecreëerd dankzij de enorme waterbesparing die Undine® met zich meebrengt.

Het hurdle concept: het creëren van hurdles verbetert de hygiëne

Het belangrijkste principe van het hurdle concept is om te voorkomen dat vuil en bacteriën overgaan naar de volgende verwerkingsstap. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat losse veren, die aan de huid of aan de haken vastzitten, in het uithaalproces terechtkomen. Hoe beter vuil en bacteriën worden verwijderd, hoe minder waarschijnlijk het is dat bacteriën verder in het proces raken en uiteindelijk in of op de eindproducten terechtkomen.

Het hurdle concept scheidt de verwerkingsstappen op basis van hygiëne

Het principe van het hurdle concept houdt in dat na elke proces- of verwerkingsstap een reinigingsmoment wordt ingebouwd om te voorkomen dat bacteriën en vuil met het product mee naar de volgende processtap gaan. Wanneer producten worden overgehangen naar  een volgende afdeling met een hogere hygiënestatus, moeten ze zo schoon mogelijk zijn. Daarom worden verwerkingsbedrijven in verschillende hygiënezones gescheiden, zoals de slachtafdeling, de plukstraat en panklaarafdeling. Hoe beter vuil en bacteriën worden verwijdert, hoe minder waarschijnlijk bacteriën mee naar de volgende processtap gaan en uiteindelijk in het eindproduct terecht kunnen komen.

De meeste verwerkingsbedrijven worstelen met de waterdruk en het verbruik

Het resultaat van alle reinigingsstappen is sterk afhankelijk van de waterdruk. Sommige plantmanagers hebben moeite om de juiste waterdruk beschikbaar te houden, omdat de watertoevoer onvoldoende is. Anderen moeten de waterdruk beperken om binnen de grenzen van het waterverbruik te blijven. Beide situaties resulteren in een minder hygiënisch proces en eindproduct, omdat er doorgaans een wisselwerking is tussen hygiëne en waterverbruik (druk). Een verwerker kan zo wellicht nog steeds aan de wettelijke eisen voldoen, maar vaak niet aan de kwaliteitsnormen van de industrie. Deze zijn vaak strenger, om zo meer toegevoegde waarde te creëren. Undine® lost dit dilemma op door tegelijkertijd het waterverbruik te verminderen en de hygiëne te verbeteren.

Til het hurdle concept naar een hoger niveau met onze Undine® technologie

Onze Undine® technologie verhoogt de reinigende werking van water enorm. Water en lucht worden onder druk gemengd in Undine’s® mengkamers. Dit resulteert in een effectieve reiniging, een betere hygiëne en een extreem laag waterverbruik. Kortom, Undine® brengt het hurdle concept naar een hoger niveau. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk specifieke bacteriën zoals salmonella en enterobacteriënte verwijderen tot onder de gangbare detectieniveau’s.

Undine® maakt het mogelijk om extra hurdles te creëren

Het besparen van water maakt het mogelijk om extra wassers te installeren en zo extra hindernissen te creëren, terwijl het waterverbruik binnen aanvaardbare grenzen blijft. Sterker nog, zelfs met extra wassers slaagt Undine® er nog in om water te besparen.

De voordelen van een wasmachine na de kropper

Het is hoogst ongebruikelijk voor pluimveeverwerkingsbedrijven om wassers achter de kropper te installeren. Toch installeren wij meestal een extra wasser achter de kropper. Dit heeft een groot effect op het verwijderen van salmonellabacteriën en kropinhoud. Dit resulteert uiteraard in schonere producten, minder afkeur en een betere algehele hygiëne.

Onze reinigingsoplossingen voor pluimveeverwerkingsbedrijven

Undine® maakt het mogelijk om het algehele hygiëneniveau van een pluimveeverwerkingsbedrijf aanzienlijk te verbeteren. Bestaande hurdles worden effectiever gemaakt en dankzij de enorme waterbesparing kunnen extra hurdles, die voorheen niet haalbaar waren, worden aangebracht.

Onze oplossingen voor het creëren van hurdles in de pluimveeverwerking:

  1. Voor het broeien (nieuw)
  2. Op de plukkers (verbeterd)
  3. Na het plukken (verbeterd)
  4. Aarsboor (nieuw)
  5. Opener (nieuw)
  6. Uithaler (verbeterd)
  7. Kropper (nieuw)
  8. Nekbreker (nieuw)
  9. Eindinspectiemachine (nieuw/verbeterd)
  10. Binnen- buitenwasser (verbeterd)

Een overzicht van het proces van binnenkomst tot vertrek vindt u hier.

Wij weten welke oplossingen voor u geschikt zijn

Wilt u ook de hygiëne verbeteren en besparen op water, afkeur, energie en personeelskosten? Neem dan gerust contact op met onze experts. Zij geven u graag persoonlijk advies. Welke oplossing het beste bij u past, hangt af van uw specifieke situatie en producten.

Vind onze oplossingen

Voor pluimveeverwerking

Terug naar overzicht

Niet zomaar hoge druk

Reinig zelfs de meest kwetsbare producten

Spring naar toolbar