Langere houdbaarheid, geen chemie, minder waterverbruik

Guy Ackermans

Een klant van ons in Australië had in 2021 steeds meer problemen om de gewenste houdbaarheid van het product te garanderen. De fabriek heeft meerdere productielijnen, elk met een productiesnelheid van 13.000 kippen per uur. De lijnen waren uitgerust met schoonmaak nozzles voor het reinigen van product, dit gebeurde met water en chemie. De toegevoegde chemicaliën waren bedoeld om het product te desinfecteren en zodoende een acceptabele houdbaarheid te verkrijgen. Deze additieven hadden echter niet het gewenste effect; de houdbaarheid viel tegen en consumenten van de fabriek klaagden daarover.

Onze dealer  hoorde van de problemen en heeft een Undine®-oplossing voorgesteld. Mede omdat men van de OEM’s geen andere oplossingen aangereikt kreeg, was de klant geïnteresseerd in de aanpak van IWC-International met Undine®. Omdat het de eerste op het continent was, wilde de klant een test. We hebben de test als volgt opgezet:

Vergelijkende test

Op een van de  lijnen werd alleen gebruik gemaakt van schoon drinkwater zonder chemie. Deze lijn werd uitgerust met twee Undine®-wassers ter vervanging van de bestaande wassers. De eerste unit was een Undine® buitenwasser die meteen achter de plukker werd geplaatst. De plek is bewust zo gekozen omdat er na de plukker nog een korte periode van circa 20 seconden is, waarin de follikels en de poriën  nog openstaan. Undine® kan dan met zijn hogesnelheid-microdruppels de verontreinigingen die onder andere de plukvingers in de follikels hebben gesmeerd, verwijderen. In deze verontreinigingen zitten ook dikwijls pathogenen, die de houdbaarheid negatief beïnvloeden. Als de follikels zich na die periode van circa 20 seconden eenmaal hebben gesloten, is eventueel achtergebleven verontreiniging (inclusief pathogenen) niet meer bereikbaar. Dit betekent dat chemische ontsmetting niet meer effectief is, omdat de aanwezige pathogenen in de inmiddels gesloten follikels niet meer worden bereikt. Daarom maakt het ook niet uit om de concentratie of de hoeveelheid van de chemie te verhogen.

De tweede unit was een Undine® binnen/buitenwasser aan het einde van de panklaarafdeling, om alle achtergebleven verontreinigingen aan de binnen- en buitenzijde van het product te verwijderen. De verontreinigingen omvatten onder meer mest, inhoud van het spijsverteringsstelsel en orgaandelen. Het leverde een schoon product op dat voldoet aan de Australische veterinaire inspectie.

Onderzoek in laboratorium geeft de doorslag

Vervolgens is de klant laboratoriummetingen gaan doen. De klant vergeleek de slachtlijn uitgerust met Undine® met de andere slachtlijnen binnen de groep. Het uitgangspunt van de fabrikant was om middels deze laboratoriumtesten uit te zoeken wat het kiemgetal op beide lijnen zou zijn. De klant hoopte dat de productielijn met het toedienen van chemie en de productielijn met alleen Undine® dat uitsluitend met drinkwater werkt, tot hetzelfde kiemgetal konden komen. Na maanden van testen bleek dat de “Undine®-lijn” structureel een veel lager kiemgetal had dan de “chemie-lijn” in vergelijkbare omstandigheden.

Conclusie

Het belangrijkste voor de klant was het halen van de houdbaarheidsdoelstelling. Het bijkomende effect was dat men 50% water ging besparen in de panklaarafdeling en ook besparingen realiseerde in de afvalwaterhuishouding en het energieverbruik. Deze laboratoriumuitkomsten hadden tot gevolg dat vanaf 2022 de overige productielijnen allemaal zijn aangepast naar Undine®-wassers.

Op dit moment zijn wij doende het bedrijf te voorzien van Undine® hakenreinigers, omdat het proces van reinigen altijd beter en effectiever kan. Voor de hakenreinigers staat voorop dat het reinigingsresultaat goed is. Schone haken en een schone ketting voor productie is het doel. Dat er water bespaard wordt, tijd bespaard wordt en bovenal arbeid bespaard wordt, is min of meer bijzaak. Dit alles maakt wel dat de terugverdientijd extreem kort is: in dit geval circa 3 maanden.

Terug naar overzicht

Niet zomaar hoge druk

Reinig zelfs de meest kwetsbare producten

Spring naar toolbar