Pluimveeverwerker bereikt optimale hygiëne met minder water

26 oktober, 2023 Twan Koenen

Sinds november 2021 maakt een van de grotere pluimveeverwerkers in Nederland gebruik van het IWC Hurdle-to-Hurdle concept. Door moeilijk uitgangsmateriaal en strenge EU wetgeving verdubbelde het waterverbruik en stegen de kosten.

Op basis van een grondige analyse van het proces kwam IWC met de volgende oplossing: op kritieke punten in de productielijn werd de Undine reinigingstechniek geïnstalleerd. Met de bedrijfsleider van deze pluimveeverwerker bespreken we de positieve effecten van deze duurzame investering.

Klantcase

De bedrijfsleider: “De vraagstelling was in het kort samen te vatten als een vraag voor een passende oplossing voor een perfecte hygiëne met veel minder waterverbruik. De uitdaging was extra ingewikkeld door het moeilijke uitgangsmateriaal, we werken hier met pluimvee met uiteenlopende afmetingen en vulling van krop en maag. Daarbij komt nog de strikte handhaving van de EU nultolerantie. IWC ging de uitdaging aan en kwam aan de hand van een probleemanalyse met een passende reinigingsoplossing, waarbij de Undine®-technologie een belangrijke rol speelt.”

“Er is nu sprake van een gegarandeerd visueel schoon product onder alle omstandigheden, waarbij de autoriteiten geen bezoedelingen meer vinden. De reinigingsoplossing van IWC halveerde het waterverbruik naar één liter per kip en elimineerde de hygiëne en gerelateerde dervingkosten. Door verbeterde hygiëne hebben we een lagere werkdruk voor de bandkeurders en is er minder afkeur.”

Aan deze mooie resultaten ging uiteraard een heel traject vooraf. Na een eerste contact gingen onze experts een kijkje nemen in het bedrijf voor een persoonlijke kennismaking en om een beeld te krijgen van de bedrijfsfilosofie, de producten en het productieproces. De bedrijfsleider vertelde ons over de rijke historie van de groep waarvan de Nederlandse pluimveeverwerker deel uitmaakt. In alles viel op dat de firma vanuit haar oorsprong nog steeds als een echt familiebedrijf opereert. De zorg en liefde voor het product en goed werkgeverschap staat er hoog in het vaandel. Dat is tot tevredenheid van de bedrijfsleider ondanks de sterke groei van het bedrijf nooit veranderd. Hij vertelt dat men thans zit op een slachtcapaciteit van maar liefst 13.500 per uur in een dubbele ploegendienst.

Het probleem vaststellen en onderkennen is het begin van de oplossing en dat bracht IWC ook in samenwerking met deze klant ten uitvoer. Om de productkwaliteit te waarborgen en te voldoen aan de voorschriften om boetes te voorkomen, nam deze klant eerst zelf maatregelen. Zo werden er extra douchekoppen geplaatst en bovendien werd de OEM reinigingscapaciteit (en hiermee het waterverbruik) van de verwerkingsapparatuur gemaximaliseerd. Het inspectiepersoneel werd opgedragen om bij de geringste twijfel af te keuren en een strengere afkeuringsdrempel aan te houden. Daarbij werden er 4 extra werknemers aan het einde van de lijn toegevoegd om een goed hygiënisch resultaat te garanderen. Maar dit alles was nog steeds niet voldoende. De dierenarts vond nog teveel visuele verontreinigingen. “Voor onze groep verwerken we de moeilijkere koppels met een grote variëteit in grootte en een volle krop of maag. Dit maakt ons proces nog complexer om een perfecte hygiëne te garanderen. Met al onze inspanningen en het maximaliseren van de reinigingscapaciteit in onze verwerkingslijn hebben we de hygiëne een beetje verbeterd, maar alleen in de standaardproducten. Het was onvoldoende om altijd een perfecte hygiene te garanderen. Vooral niet bij de grotere variaties en volle krop/maag producten. En dan hebben we met al onze acties ook nog eens ons waterverbruik verdubbeld tot meer dan 450 m3 per dag. De technologie van IWC bracht gelukkig uitkomst. In eerste instantie aarzelden we omdat we dachten aan de kosten voor perslucht. Maar dat blijkt slechts 10% van de kosten van het bespaarde water te zijn, precies wat door IWC is toegezegd”, aldus de bedrijfsleider.

De vraagstelling van de klant was helder en op basis van onze analyse en offerte werd gekozen voor de Installatie van het IWC Hurdle-to-Hurdle hygiëneconcept. Volgens de bedrijfsleider was dit een weloverwogen keuze. “Met het implementeren van het concept van IWC werd de door ons beoogde perfecte hygiëne gegarandeerd en konden wij voldoen aan het zero tolerance beleid ten aanzien van visuele verontreinigingen, zelfs in de moeilijkste koppels. Bovendien werden Undine® turbo’s geïnstalleerd op de levende aanvoer containerwassers om de hygiëne te verbeteren en het waterverbruik van deze containerwassers te verminderen.” IWC implementeerde de belangrijkste hordes ter verbetering van product hygiëne na de plukkers, de panklaarmachine, de kropper en de binnen/buiten-wasser in de panklaarlijn. Na de doorsleepkoeling is een binnen/buiten productwasser in de koelhaken geplaatst. Voor de moeilijkere koppels, die soms aangedroogde mest mee het proces in brengen, werd een wasser na de opener toegevoegd. Ten slotte had de bedrijfsleider nog de wens om als extra borging nog een goede reiniging tegen voerresten in het krop gebied te installeren. Hiervoor is een reinigingsmodule geïnstalleerd op de vacuüm-eindinspectiemachine, waar het karkas goed gepositioneerd en geopend is om van onder naar boven te reinigen in de richting van de zuigmonden. Tevens werd in de containerwasmachine door IWC een zogenoemde Turbo-units gemonteerd om het onderste deel van de container (de palletsloffen) te reinigen en disinfectie op dezelfde containers met minder middel en betere verdeling van middel gerealiseerd.

De vraagstelling van de klant was helder en op basis van onze analyse en offerte werd gekozen voor de Installatie van het IWC Hurdle-to-Hurdle hygiëneconcept. Volgens de bedrijfsleider was dit een weloverwogen keuze. “Met het implementeren van het concept van IWC werd de door ons beoogde perfecte hygiëne gegarandeerd en konden wij voldoen aan het zero tolerance beleid ten aanzien van visuele verontreinigingen, zelfs in de moeilijkste koppels. Bovendien werden Undine® turbo’s geïnstalleerd op de levende aanvoer containerwassers om de hygiëne te verbeteren en het waterverbruik van deze containerwassers te verminderen.” IWC implementeerde de belangrijkste hordes ter verbetering van product hygiëne na de plukkers, de panklaarmachine, de kropper en de binnen/buiten-wasser in de panklaarlijn. Na de doorsleepkoeling is een binnen/buiten productwasser in de koelhaken geplaatst. Voor de moeilijkere koppels, die soms aangedroogde mest mee het proces in brengen, werd een wasser na de opener toegevoegd. Ten slotte had de bedrijfsleider nog de wens om als extra borging nog een goede reiniging tegen voerresten in het krop gebied te installeren. Hiervoor is een reinigingsmodule geïnstalleerd op de vacuüm-eindinspectiemachine, waar het karkas goed gepositioneerd en geopend is om van onder naar boven te reinigen in de richting van de zuigmonden. Tevens werd in de containerwasmachine door IWC een zogenoemde Turbo-units gemonteerd om het onderste deel van de container (de palletsloffen) te reinigen en disinfectie op dezelfde containers met minder middel en betere verdeling van middel gerealiseerd.

Korte lijnen en snel schakelen

Er moest volgens de bedrijfsleider destijds snel geschakeld worden. “Onze veterinaire autoriteit drong er bij ons op aan om de hygiëneproblemen snel op te lossen. Gelukkig kon IWC al binnen 2 weken na ons eerste gesprek tot installatie overgaan. Zowel wij als IWC beslissen en handelen zeer snel. Onze manier van werken en het oplossen van uitdagingen is zeer vergelijkbaar. We werken heel prettig en goed samen. Ik kan de technische kennis en service van IWC dan ook van harte bij collega-pluimveeverwerkers aanbevelen.”

Tot slot benoemen we natuurlijk nog graag even alle behaalde resultaten en voordelen voor deze klant.

  • Het waterverbruik is met 50% teruggedrongen tot 1 ltr./kip op 13.500/uur

  • Het product heeft een langere houdbaarheid

  • Er zijn veel minder hygiënekosten, zoals boetes en extra personeelsinzet, in dit geval komt dat neer op een kostenbesparing van circa 300.000 euro per jaar

  • Door visueel schone producten aan de volgende processtap aan te bieden wordt verlaging van pathogenen ten opzichte van het binnengekomen product en gemaakte slachtfoutjes altijd gerealiseerd

  • Het is voor het personeel veel fijner en rustiger werken, dat geldt ook voor de veterinairen

  • Door het reinigingsconcept van IWC kunnen wij ons product nu echt volledig contactloos reinigen

Wij hebben ook een oplossing voor u!

Wilt u ook beter, sneller en goedkoper reinigen? Twijfel dan niet en stuur een email naar info@iwc-international.com en wij komen zo snel mogelijk in contact met u. Ook kunt u bellen naar +31 (0) 527 745 932. Samen met u kijken wij naar de beste oplossing. Dan maken wij een voorstel, inclusief de ROI, terugverdientijd en een offerte.

Bekijk onze oplossingen voor reiniging in de panklaar afdeling.
Terug naar overzicht

Niet zomaar hoge druk

Reinig zelfs de meest kwetsbare producten

Spring naar toolbar