Goed bevochtigen met Undine biedt veel voordeel

20 juli, 2021 Twan Koenen

Tijdens het productieproces van voedingsmiddelen worden producten regelmatig bevochtigd. Dat kan bijvoorbeeld zijn om het product af te koelen of om indrogen van het product te voorkomen of sterk te verminderen. Bij de verwerking van pluimvee en roodvlees wordt de unieke Undine technologie van IWC onder meer toegepast voor het effectiever bevochtigen van het kwetsbare product. In dit artikel zoomen we in op het bevochtigen van product met Undine, waarom dat gebeurt en wat welke voordelen Undine hierbij biedt.

Kostenbesparend en omzet verhogend

Primair heeft bevochtigen tot doel dat sneller de juiste producttemperatuur (kerntemperatuur) wordt bereikt en dat indrogen van producten wordt voorkomen of geminimaliseerd. Door te bevochtigen worden indroogverliezen tot een minimum beperkt en dat heeft vooral bij de verwerking in grote slachterijen een enorme financiële impact. Het is dan ook om die reden dat veel slachterijen bevochtiging door middel van sproeicabines inzetten in hun luchtkoeltunnels. Door het toegepaste sproeibeeld treden er ondanks het bevochtigen toch nog enige verliezen op die bij hoge capaciteiten zomaar kunnen oplopen tot een omzetverlies van een half miljoen euro of zelfs meer.

Concreet financieel voordeel

Zonder de inzet van Undine zien we indroogverliezen van 1,5 tot wel 3%. Dat betekent dat per kilogram product, slechts 970 gram voor de verkoop overblijft. U kunt zelf wel uitrekenen wat dat binnen uw bedrijf per jaar aan omzet scheelt. Door de uitgekiende Undine technologie kunnen we deze indroogverliezen in bestaande tunnels met productbevochtiging nog verder verminderen, tegelijk met een reductie in het waterverbruik. In de praktijk zijn door toepassing van Undine al resultaten van 0.2%  tot 0.5% minder indroogverlies gerealiseerd. Tegelijk met 50% tot 70% lager waterverbruik voor bevochtigen in de koeltunnel. Dat is bij hogere capaciteiten een financieel voordeel van nog eens 200.000 tot 500.000 euro.

Gereguleerde en effectieve waternevel

Het op de juiste manier bevochtigen van kwetsbare producten, zoals pluimvee en roodvlees, luistert bijzonder nauw. Daarbij draait het erom dat het hele productoppervlak wordt bedekt met een gelijkmatig verdeelde fijne waternevel. Teveel water loopt ongebruikt/nutteloos van het product af en te weinig water zorgt voor onbedekte plekken die alsnog kunnen indrogen. De Undine technologie zorgt er tijdens deze stap in het hele proces voor dat er niet teveel water wordt aangebracht en dat de fijne waterdeeltjes als een soort mist – te vergelijken met dauw – uiterst effectief hun werk doen. Door de Undinemix van water en perslucht wordt water feitelijk verdeeld in gigantisch veel kleine waterdruppeltjes.

Productkoeling en indroogpreventie

Omdat elk waterdruppeltje zo klein is, neemt het onmiddellijk de temperatuur aan van het oppervlak waarop het wordt aangebracht. Vervolgens wordt dit druppeltje weer vervangen voor een volgende druppel en dat gaat zo continu door. De Undinemix nevel die hiervoor wordt toegepast zorgt voor een uitgekiende en optimale bevochtiging van het totale productoppervlak. Hierdoor wordt het product gekoeld en  beschermd tegen de koude, droge lucht die eerst door dit laagje water moet zien te  breken alvorens vocht uit het product te trekken. Om het optimale effect te bereiken wordt het aanbrengen van de waterfilm met intervallen herhaald en opnieuw aangebracht voordat dit laagje verdampt is.

De nadelen van conventioneel bevochtigen

Er zijn 3 nadelen te onderscheiden:

  1. Te lage waterdruk: In slachterijen waarbij het reinigen en bevochtigen van pluimvee en roodvlees op een conventionele manier gebeurt wordt vaak gewerkt met een te lage waterdruk. Dit heeft tot gevolg dat er een grove verneveling met te grote waterdruppels plaatsvindt. Bevochtigen met grote druppels heeft tot gevolg dat die door hun gewicht omlaag zullen rollen. Verder zal niet het totale productoppervlak optimaal bevochtigd worden, er zullen onbedekte plekken tussen de druppels overblijven.
  2. Verstoppen van nozzles met kleine doorlaat: Bij conventioneel reinigen en bevochtigen wordt de verneveling bepaald door de combinatie van waterdruk en de toegepaste nozzles. Om het gewenste effect te bereiken wordt gekozen voor een zeer kleine doorlaat en dat werkt verstopping door kalk en vuil van dit soort nozzles weer in de hand. Daardoor komt het bevochtigingsproces in gevaar.
  3. Extra onderhoud: Het gebruik van kleine nozzles – die snel verstopt kunnen raken – moet weer ondervangen worden met het plaatsen van speciale filters in het leidingsysteem. Dat zorgt op zijn beurt weer voor extra en steeds terugkerend onderhoud aan de filters en nozzles. Tijdens dit hele proces wordt bovendien onnodig veel water verspild.

Met Undine behoren dit soort problemen tot het verleden.

Undine nevel, zo werkt dat!

Het geheim achter de zeer fijne en uiterst effectieve nevel schuilt in de manier waarop de mix van perslucht en water in de Undine mengkamer wordt geproduceerd. Door de zeer fijne verneveling en werveling van het water-persluchtmengsel kan met lage waterdruk en relatief grote nozzle doorlaten worden gewerkt met toch een lager waterverbruik. Dit hele proces voor het intens en effectief reinigen en optimaal bevochtigen van pluimvee en roodvlees kost met Undine veel minder energie. Vaak kan met de standaard waterleidingdrukken worden gewerkt. De zeer fijne Undine nevel werkt daarbij ook nog eens stukken efficiënter. Undine zorgt dus in alle opzichten voor een win-winsituatie binnen uw bedrijf.

Daarom kiest u voor Undine

U ziet dat er redenen genoeg zijn om in uw bedrijf over te stappen op het reinigen en bevochtigen van pluimvee en roodvlees met Undine. Wij zetten de belangrijkste voordelen nog even op een rij.

  • Door verneveling van kleine, lichte druppels water vermengd met perslucht krijgt u een zeer effectieve reiniging en bevochtiging van uw producten en verbruikt (verspilt) u veel minder water.
  • De fijne Undine mist/nevel vindt veel beter zijn weg op moeilijk bereikbare plekken in en aan uw product en verdeelt zich mooi gelijkmatig over het hele productoppervlak.
  • De superlichte nevel vormt een dunne waterfilm die goed op het oppervlak blijft zitten met een zeer goede, volledige bedekking.
  • Reinigen en bevochtigen met Undine vergt veel minder onderhoud dan conventionele hogedruksystemen door de lage waterdrukken en grote nozzle doorlaten.

Wilt u meer weten over het toepassen van Undine in uw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een deskundig en eerlijk advies of passende offerte. IWC is u graag van dienst!

Terug naar overzicht

Niet zomaar hoge druk

Reinig zelfs de meest kwetsbare producten

Spring naar toolbar