Met een betere productreiniging na de panklaarmachine reduceert u het aantal afwijzingen en verbetert u de kwaliteit

14 januari, 2021 Twan Koenen

In een eerder artikel hebben wij het ‘IWC hurdle concept’ al uitgewerkt. Hierbij hebben wij uitgelegd hoe hurdles in de pluimveeverwerking voorkomen dat vuil en bacteriën overgaan naar de volgende verwerkingsstap. Een hurdle bestaat doorgaans uit een reinigingsstap. Hoe beter vuil en bacteriën worden verwijderd, hoe minder waarschijnlijk het is dat bacteriën verder in het proces komen en uiteindelijk in of op de eindproducten terechtkomen of achterblijven. Door de juiste hurdles in uw proces te plaatsen, zorgt u voor een hoog hygiëneniveau van uw producten.

Er kunnen bij het panklaar maken verontreinigingen en afkeuringen optreden, ook al zijn de juiste hygiëneprocedures toegepast. Bij een standaard procesopstelling, inclusief reiniging na de plukker, aarsboor en opener, kan er dus nog steeds verontreiniging optreden. Het is daarom belangrijk om de producten direct in of na elke processtap effectief te reinigen. In dit artikel gaan we dieper in op het hygiënische aspect van het uithaalproces in de pluimveeverwerking.

Het uithaalproces: de panklaarmachine

Bij de verwerking van pluimvee is het verwijderen van de ingewanden een belangrijke stap. Hierbij wordt het ingewandenpakket uit de borstkas verwijderd. Tegenwoordig gebeurt dit met snelheden tot 15.000 producten per uur of zelfs sneller. Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van OEM-apparatuur om de best mogelijke prestaties te bereiken. Het verwijderen van de ingewanden blijft echter een gecompliceerde stap, onder andere doordat producten variëren in gewicht en formaat.

Kritische succesfactoren voor het panklaarproces

Het karkas wordt door de aarsboor en de opener geopend en klaargemaakt voor het uithalen. Dit kan tot verontreiniging of beschadiging van de ingewanden leiden. Over het algemeen komt vervolgens een ‘lepelvormige schep’ in de borstkas. Deze lepel schept het hele darmpakket uit en weg van het karkas. Het darmpakket wordt vervolgens overgehangen in een pakkethaak. Het is erg belangrijk dat dit allemaal gebeurt zonder dat het pakket beschadigt.

Kritische succesfactoren voor het hygiënisch verloop van het uithaalproces:

  1. De krop, de maag en het darmkanaal moeten leeg zijn: de dieren moeten nuchter zijn.
  2. Beschadiging van de galblaas moet vermeden worden.
  3. Beschadiging van eetbare rode organen zoals de maag, het hart, de lever en de nieren moet vermeden worden.
  4. De slokdarm en krop/maag moeten correct gescheiden worden.

Er zijn nog andere belangrijke factoren, maar deze zijn cruciaal voor de hygiëne en de productkwaliteit. Sommigen hebben directe gevolgen voor de hygiëne en de houdbaarheid, terwijl anderen leiden tot afkeuringen door wet- en regelgeving.

De belangrijkste oorzaken van de verontreiniging en de vervuiling tijdens het panklaar maken.

De belangrijkste oorzaken van verontreiniging en vervuiling tijdens het panklaarproces zijn (i) beschadigde darmpakketten, die beschadigd geraakt kunnen zijn in de aarsboor, de opener of de uithaler zelf, en (ii) vogels die niet volledig nuchter zijn.

(i) Beschadigde darmpakketten kunnen in de uithaler de hele borstkas verontreinigen. Het uithaalproces bestaat uit drie stappen: de aarsboor, de opener en de panklaarmachine. Prestatieproblemen in de aarsboor of opener kunnen daarom verontreiniging in de panklaarmachine veroorzaken.

(ii) Karkasvervuiling treedt vooral op wanneer de vleeskuikens niet nuchter zijn. Een verkeerde voeronthouding kan hiervan de oorzaak zijn, waardoor het maag- en darmkanaal nog steeds voer en mest bevat. Dit komt vooral bij voorladers of uithalers vaak voor.

De belangrijkste problemen die zich voordoen bij het uithaalproces:

  1. Visuele contaminatie
  2. Fecale verontreiniging
  3. Vervuiling door galvloeistof
  4. Delen en resten van beschadigde eetbare rode organen of weefsel dat achterblijft in de borstkas

Na de panklaarmachine is het karkas leeg en de borstkas open, waarna de producten van binnen en buiten gereinigd worden. Dit is de eerste gelegenheid waarbij de verontreinigingen vrij toegankelijk zijn en gereinigd kunnen worden en producten klaargemaakt kunnen worden voor inspectie.

Reinigen na het uithalen is erg belangrijk

Bacteriën hechten zich na verloop van tijd aan het product en galvloeistof veroorzaakt verkleuring. Daarom is het belangrijk om het gal en de bacteriën direct te verwijderen nadat de verontreiniging heeft plaatsgevonden. Direct na het uithalen kan alle visuele verontreiniging namelijk nog verwijderd worden.

In vergelijking met standaard OEM-reinigingsoplossingen is Undine® veel effectiever. De Undine® technologie verbetert de hygiëne door middel van een turbulente mix van lucht en water. Hiermee wordt de binnen- en buitenkant van het karkas zeer effectief gereinigd en wordt het vuil direct na het ontstaan van de vervuiling verwijderd. Naast de verbeterde hygiëne en productkwaliteit, zorgt Undine® ook voor een afname van het aantal afkeur bij de veterinaire kwaliteitscontrole. Afkeuringen als gevolg van visuele vervuiling kunnen verminderd of zelfs volledig geëlimineerd worden.

Geen enkele machine is 100% effectief. Een uithaler met een nauwkeurigheid van 99%, veroorzaakt in een dubbele ploegendienst gemakkelijk 1500 afkeuringen per dag! Zo heeft u dus een erg snel rendement op uw investering. Bovendien bestaat, zoals eerder aangegeven, het uithaalproces uit een aarsboor, opener en uithaler. Als de aarsboor of opener ook nog eens een foutmarge van 1% heeft, leidt dit in totaal tot 2% afgewezen producten.

Wij weten welke oplossingen voor u geschikt zijn

Wilt u meer weten over de hygiene bij het uithaalproces? Of wilt u ook de hygiëne verbeteren en besparen op water, energie en personeelskosten? Neem dan gerust contact op met onze experts. Zij geven u graag persoonlijk advies. Welke oplossing het beste bij u past, hangt af van uw specifieke installatieconfiguratie en producten

Terug naar overzicht

Niet zomaar hoge druk

Reinig zelfs de meest kwetsbare producten

Spring naar toolbar