Enorme reductie van bacteriën door reiniging met Undine® direct na het plukken

26 maart, 2020 Ton Winters

Om aan te tonen dat reiniging na het plukken noodzakelijk is, is in een pluimveeverwerkingslijn direct na de laatste plukker een Undine® buitenwasser geïnstalleerd. Het doel van deze test was meten in welke mate de hygiëne van pluimveeproducten verbetert door de producten direct na de plukkers te reinigen.

Door direct na de plukkers te reinigen worden losse veren, vuil en bacteriën van de kippen verwijderd. Het totale kiemgetal en het aantal Enterobacteriën wordt gemeten op verschillende posities in de lijn na de wasser. De resultaten van de test bevestigden onze stelling overtuigend. In dit artikel leest u meer!

Waarom reiniging na het plukken essentieel is

In de pluimveeverwerkende industrie is het alom bekend dat de plukkers continu contact hebben met het product. De plukkers verwijderen het verenpakket en doen dit met roterende rubberen vingers die met een hoge snelheid voortdurend over de huid schrapen. Door verwijdering van de veren ontstaan lege veerschachten die dichtgesmeerd worden met vrijkomende vervuilingen.

Wanneer het product afkoelt, sluiten de veerschachten en de poriën zich vrijwel direct. De aanwezige vervuiling is daarna niet meer te verwijderen. De vervuiling in de poriën en veerschachten moet dus binnen 10 seconden na het verlaten van de plukkers verwijderd worden.

Opzet van de test met Undine®

De tests zijn uitgevoerd in een commerciële pluimveeverwerkingslijn met een lijnsnelheid van 14.000 kippen per uur. De verwerkingslijn transporteert de kippen door de panklaarafdeling naar de koeling.  Aan het eind van het panklaarproces is een standaard OEM binnen-buitenwasser geïnstalleerd voor de laatste reiniging, gevolgd door een luchtkoeling met bevochtingingsnozzles om indroging te voorkomen.

Testmonsters voor bacteriologisch onderzoek zijn genomen van het product. In een productieweek van in totaal vijf dagen zijn meerdere monsters genomen. Twee dagen zonder de Undine® wasser, en drie dagen met de Undine® wasser. Verder zijn de monsters op drie posities in de lijn genomen op meerdere momenten per dag:

  • Na de Undine® cabine aan het eind van de plukkers
  • Aan het eind van de uithaallijn, net voor de standaard OEM binnen-buitenwasser
  • Aan het eind van de uithaallijn, na de standaard OEM binnen-buitenwasser

De monsters zijn genomen bij aanvang van de productie (0), en na 5 en 8 uren produceren. Voor elk monster zijn er drie karkassen bemonsterd per positie. Van de monsters is het totale kiemgetal en het aantal Enterobacteriën geanalyseerd. In totaal zijn er 225 monsters genomen.

Het totale kiemgetal en het aantal Enterobacteriën zijn voor twee situaties geanalyseerd:

  • Met de Undine® wasser in werking
  • Voor installatie van de Undine® wasser
Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving
Figuur 1: Resultaten kiemgetallen in log met en zonder Undine® na de plukkers, incl. het watergebruik van het proces.

Met de Undine® wasser operationeel is er direct na de Undine® wasser een kiemgetal reductie van maar liefst 1 log. Dit positieve effect blijft gedurende het gehele panklaarproces. Aan het eind van het panklaarproces, na de OEM’s binnen-buitenwasser, is er nog steeds een reductie van het totale kiemgetal van 0.7 log.

In de uithaallijn kunnen er nieuwe (kruis)besmettingen ontstaan in de machines. Ook handmatige handelingen kunnen hier een oorzaak van zijn (bijvoorbeeld door beschadigde ingewanden). Deze nieuwe besmettingen reduceren het effect van de wasser na het plukken. Dat verklaart waarom het aantal bacteriën licht stijgt na het uithalen zonder een operationele Undine® wasser op deze plaats in het productieproces.

Naast het verbeteren van de hygiëne, bespaart Undine® bovendien veel water. Figuur 1 toont het waterverbruik voor elke stap van het proces voor een standaard OEM-oplossing en Undine®.

Resultaten: enorme reductie van Enterobacteriën én waterverbruik

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving
Figuur 2: Resultaten Enterobacteriën met en zonder Undine® na de plukkers

De Undine® wasser na de plukkers heeft het aantal Enterobacterieën gereduceerd tot 1 log, gezien <10 is genoteerd als 10 in de resultaten. Dit betekent dat de Enterobacterieën zo goed als volledig zijn weggewassen in vergelijking met de situatie zonder Undine®.

Een bijkomende conclusie die uit de test getrokken kan worden, is dat bacteriële belasting toeneemt gedurende productie. De monsters die na 8 productie-uren zijn genomen hebben een hogere bacteriële belasting. Naarmate er meer producten het proces ingaan, neemt ook de bacteriële belasting op de machines toe. Het totale kiemgetal neemt ook toe, maar wel structureel op een lager niveau. Voor Entero’s is dit effect echter geminimaliseerd op dagen dat de Undine® wasser operationeel was.

Ook hierbij blijkt dat Undine® niet alleen de hygiëne verbeterd, maar ook veel water bespaart. De grafiek toont het waterverbruik in die stap van het proces voor de standaard OEM-oplossing en Undine®.

Undine®: een revolutionaire stap in de strijd tegen besmettingen in slachthuizen

Het onderzoek heeft bevestigd dat plukkers een belangrijke bron van microbiologische besmetting zijn in slachthuizen. Dat geldt met name voor bacteriën op de buitenkant van de kippen, zoals Entero’s. De karkassen na de laatste plukker grondig reinigen is net zo belangrijk voor een veilig, kwalitatief goed product als een goede reiniging van de karkassen in de panklaarlijn. Veel bacteriën worden gevonden in de poriën en veerfollikels in de huid.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat huidporiën en follikels alleen direct na het plukproces gereinigd kunnen worden, gezien deze zich kort na het plukken sluiten. Daarom is een wasser alleen effectief wanneer deze binnen 10 seconden na de laatste plukker ingezet wordt. Na deze tijd kunnen bacteriën en vuil niet meer verwijderd worden van gesloten poriën en follikels.

De wasser na de plukkers is slechts een deel van de oplossing: het reinigt de buitenkant van het product. In de uithaallijn moeten bijvoorbeeld nog extra wassers worden geïnstalleerd om de bacteriële belasting verder te reduceren en om deze laag te houden. Na elke stap in het proces waarbij besmetting een risico vormt, zou er een reiniging moeten plaatsvinden. Hoe meer reiningsmomenten, hoe lager de bacteriële belasting en hoe groter de zekerheid dat de bacteriële belasting op dit lage niveau blijft.

Wij weten welke oplossing voor u geschikt is

Wilt u ook de hygiëne verbeteren en besparen op water, energie en personeelskosten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kunt bellen naar +31 (0) 527 745 932. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. Vervolgens maken we een voorstel, inclusief de ROI, de terugverdientijd en een offerte.

Bekijk onze oplossingen

voor het reinigen na het plukken

Terug naar overzicht

Niet zomaar hoge druk

Reinig zelfs de meest kwetsbare producten

Spring naar toolbar